Adaptacje 24.pl

Blog i aktualności

Dofinansowania na fotowoltaikę i termomodernizację

Zalety, jakie posiadają odnawialne źródła energii i ekologiczne systemy ogrzewania sprawiły, że dofinansowanie na fotowoltaikę termomodernizację w dalszym ciągu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki programom rządowym można uzyskać pomoc finansową na budowę mikroelektrowni, wymianę starego pieca grzewczego lub termomodernizację.

Dostępne formy finansowania budowy mikroelektrowni wiążą się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim dzięki wsparciu finansowemu, można znacząco skrócić czas zwrotu podjętego przedsięwzięcia, a tym samym zwiększyć jego opłacalność. Inwestycja w fotowoltaikę i termomodernizację związana jest z różnymi formami finansowania. Najczęściej przyjmują one postać dotacji w ramach trwających, ogólnokrajowych programów rządowych. Warto wspomnieć, że osoby pragnące posiadać fotowoltaikę lub też przeprowadzić termomodernizację, mogą skorzystać także z lokalnych dofinansowań, ulgi podatkowej i pożyczki na preferencyjnych warunkach. Nowa pula dofinansowania dostępna od 1 stycznia 2022 roku, związana jest z czwartą edycję programu Mój Prąd i Czyste Powietrze. Według zapowiedzi w pierwszym kwartale 2022 roku ruszą dopłaty do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowania na fotowoltaikę i termomodernizację. Zasady przyznawania pomocy finansowej

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska formy dofinansowania do fotowoltaiki są uzależnione od zakresu w prowadzonych inwestycji. We wniosku o wsparcie można otrzymać dofinansowanie przede wszystkim na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem, pozwalającym na wzrost autokonsumpcji w samodzielnie wytworzonej energii elektrycznej i tym samym zwiększenie poziomu efektywności energetycznej. Na nowy program przeznaczono kwotę 1 miliarda zł, a wysokość dotacji będzie zależeć od tego, czy oprócz takich działań jak zakup fotowoltaiki, beneficjent zdecyduje się także na montaż magazynu energii. Dotacja na panele PV wyniesie do 3.000 zł, zaś prosumenci pragnący wdrożyć systemy zarządzania energią, magazyn energii i ładowarki do samochodów elektrycznych, mogą liczyć na dużo wyższe wsparcie. W parlamencie trwają obecnie prace nad poprawką do nowelizacji ustawy OZE i projektów parasolowych oraz grantowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego..

 

 
Dofinansowania na fotowoltaikę i termomodernizację

Jak uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji domu i wymianę pieca?

Podobnie rzecz ma się z takimi działaniami, jak dofinansowanie na termomodernizację w 2022 roku. W ramach programu Czyste Powietrze rząd przygotował formy wsparcia finansowego, które docelowo trafić mają do mniej zamożnych Polaków. Mogą oni starać się o dofinansowanie do termomodernizacji domu i wymianę pieca do kwoty 69.000 zł. Program Czyste Powietrze istnieje w Polsce od 2018 roku. Ma on docelowo być realizowany przez 10 lat. W ramach jego trwania przewidziano wsparcie finansowe do termomodernizacji domów jednorodzinnych, jak również wymianę przestarzałych kotłów grzewczych, zwanych potocznie kopciuchami na urządzenia zaliczane do kategorii ekologicznych, które spełniają restrykcyjne normy emisji spalin, narzucone przez Unię Europejską. Chodzi tutaj przede wszystkim o piece grzewcze wytwarzające małą ilość dwutlenku węgla także innych szkodliwych gazów. Budżet programu Czyste Powietrze, w ramach którego może nastąpić dofinansowanie do termomodernizacji domu i wymiany pieca obejmuje aż 100 miliardów zł.

 

Łączna kwota wsparcia finansowego termomodernizację i wymianę pieca