Adaptacje 24.pl

Blog i aktualności

Co to jest adaptacja projektu gotowego?

Wiele osób zastanawia się, co to jest adaptacja gotowego projektu. Według osób zajmujących się tego typu działaniami, każdy gotowy projekt domu wymaga adaptacji, czyli przystosowania go do zakupionej lub posiadanej przez właściciela nieruchomości działki.

 

Adaptacja gotowego projektu pozwala zrealizować go na wybranej przez siebie działce budowlanej. Projektant dokładnie sprawdza ukształtowanie terenu, a także jego położenie względem stron świata. Duże znaczenie ma także nośność gruntu, głębokość przemarzania i inne bardzo istotne kwestie. Do podstawowych obowiązków projektanta należy także dopasowanie projektu do odgórnie ustalonych, lokalnych przepisów, jakie obowiązują w danym mieście bądź też mniejszej miejscowości, gdzie docelowo będzie ustawiony dom. Mając na uwadze powyższe, projektant nanosi adekwatne do ustaleń poprawki, pozwalające na wybudowanie domu zgodnie z parametrami działki i z zachowaniem przepisów prawa budowlanego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że gotowy projekt domu oprócz tego, że objęty jest prawami autorskimi, nie może być modyfikowany przez osoby nie mające uprawnień do tego. Warto wziąć pod uwagę fakt, że adaptacja gotowego projektu domu jest działaniem odpłatnym. Dodatkowe koszty, jakie ponosi inwestor, dotyczą charakteru modyfikacji, w tym czasochłonności i stopnia ich skomplikowania.

Co to jest adaptacja projektu gotowego? Komu należy powierzyć to zadanie?

Dokonanie zmian w adaptacji gotowego projektu domu może być wykonane wyłącznie przez osobę, która posiada wykształcenie kierunkowe, uprawnienia projektowe i zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów bądź też Inżynierów Budownictwa. Powierzenie adaptacji gotowego projektu osobie prywatnej, która nie prowadzi działalności związanej z architekturą lub budownictwem, grozi odpowiedzialnością karną. Poprawki do gotowego projektu domu mogą być w sposób trwały naniesione graficznie. Zmian dokonuje się w kolorze czerwonym. Zdarza się, że adaptacja gotowego projektu domu może być rozszerzona o dodatkowe dokumenty. Jest to aneks z rysunkami zamiennymi. Osoba dokonująca jakichkolwiek zmian w gotowym projekcie domu, bierze pełną odpowiedzialność za swoje działania. Z uwagi na to należy wybrać specjalistę z renomą i dużym doświadczeniem w tej kwestii. Najlepszym rozwiązaniem jest osoba zorientowana w przepisach prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, jakie obowiązują w danym mieście w temacie modyfikacji gotowych projektów domu do działek budowlanych.

 

 
Co to jest adaptacja projektu gotowego?

Dwie części adaptacji gotowego projektu domu

Każda adaptacja gotowego projektu domu składa się z dwóch części – obowiązkowej i nie obowiązkowej. Pierwsza z nich zawiera takie elementy, jak:

 

Jakie zmiany mogą być legalnie wprowadzone w gotowy projekt domu?